Dôraz na perfektné remeselné vypracovanie zaručuje kvalitu našich výrobkov a dlhodobú spokojnosť zákazníka.

Frézovanie komínov

Kedy je potreba vyfrézovania komínového telesa?

 • Malá dimenzia pôvodného kom. telesa
 • Prasknutie pôvodnej vložky a jej porušenie
 • V prípade necelistvosti kom. plášťa
 • Veľké vnútorné znečistenie usadeninami, ked nie je možnosť komín vyčistiť
 • Poškodenie nadstrešneho plášťa-potreba rekonštukcie
 • Výmena za iný druh vykurovacieho telesa
 • Odstránenie nepresnosti vnútri komína pre potreby vložkovania

 
Chcete vedieť čo vlastne frézovanie komína je?

Pozrite si ukážkové video

Na prehratie videa potrebujete mať nainštalovaný
Flash Player. Flash Player si môžete bezplatne stiahnuť tu.


Výhody už takto upraveného kom. telesa:

 • Zlepšenie ťahových podmienok
 • Lepšia údržba a čistenie po následnom vyvložkovaní nerezovou rúrou
 • Vyfrézovanie a vyvložkovanie kom. telesa za bežného chodu domácnosti
 • Odsránenie dechtu a zápachu z prasknutej pôvodnej vložky ktorá presakuje na plášť komína
 • Omnoho rýchlejšia obnova kom. systému ako celku oproti výstavbe nového kom. telesa.

Technológiu frézovania komína môžte aplikovať u komínov ktoré su primerané v dobrom techickom stave.


Čo dokaže fréza?

Minimálny prierez komína ktorý môžme frézovať je 100 mm
Ďalej frézujeme priemery 12,13,14,15,16,18,20 22,24cm
Frézujeme všetky typy komínov-tehlové, šamotové, keramické, betonové, kruhového, štvorcového a obdĺžnikového tvaru. Frézujeme 1/3 z kom. telesa.

V prípade dvojprieduchových a viac je možné frézovať iba každý druhý prieduch.